Strona główna Tagi Budżet

Tag: Budżet

Jest porozumienie ws. budżetu UE na rok 2019

Przyjęcie budżetu jest bardzo dobrym sygnałem dla toczących się obecnie negocjacji budżetu UE po roku 2020 (wieloletnie ramy finansowe UE 2021-2027), a także dla...

ZFŚS dla nauczycieli w 2019 roku

W październiku sejm zajął się rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 – czyli tzw. ustawą okołobudżetową (druk...

Samorządy: subwencje oświatowe na 2019 rok

Od kilku tygodni możemy zapoznać się z projektem rozporządzenia MEN z dn. 05.11.2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek...

KE podnosi prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski

KE istotnie podniosła prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce, mimo obniżenia prognozy wzrostu średnio w całej UE w latach 2018-19 (odpowiednio z 2,3% do 2,1%...

Budżet państwa 2019

Rząd przesłał do sejmu projekt ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864). Przewiduje on m.in. wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej, w tym pieniądze na...

Szkoły: Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (część 15/22)

Zgodnie z ... (...) art. 43 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.), kwota dotacji ulega aktualizacji: w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, w...

Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 rok

Podczas konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia rządu premier Mateusz Morawiecki znaczył, że u źródeł uchwalonego budżetu stoją przede wszystkim prowadzone z ogromnym sukcesem działania uszczelniające...

Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na 2019 r.

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano: dochody budżetu państwa: 386,9 mld zł, wydatki budżetu państwa: 415,4 mld zł, deficyt budżetu państwa na kwotę...

Jest porozumienie ws. budżetu UE na 2019 rok

Negocjacje ws. budżetu Projekt budżetu UE na 2019 r. został opublikowany przez Komisję Europejską (KE) w dniu 23 maja 2018 r. W dniu 11 lipca...

Projekt budżetu UE na 2019 r.

Najwięcej środków w budżecie UE przewidziano na politykę spójności i rolnictwo, czyli te działy budżetowe, z których najbardziej korzysta Polska. 165,6 mld euro na zobowiązania...

Popularne

Najnowsze