Strona główna Tagi GUS

Tag: GUS

Od 1 czerwca 2020 r. wyższe wpłaty na PFRON

Wzrost wpłaty na PFRON wynika z wyższej kwoty przeciętnego wynagrodzenia, której wysokość ogłosił Prezes GUS w komunikacie z dnia 12 maja 2020 r. w...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w kwietniu br.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2020 r. było niższe o 2,4 pkt proc. w porównaniu...

Rynek pracy w I kwartale 2020

Wpływ pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 na sytuację na rynku pracy Zarówno wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), obrazujące przeciętną sytuację w badanym okresie, jak i dane...

Zawieszenie renty socjalnej – od czerwca wyższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1455) prawo do renty socjalnej zawiesza...

Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2020 r.

Jednym z głównych powodów kwietniowego spadku było zamknięcie galerii handlowych oraz ograniczenie liczby kupujących w sklepach, ze względu na zalecenie pozostawania w domu. Niewątpliwie...

Polska w czołówce pod względem dynamiki PKB w UE

Jak podkreśla resort rozwoju - dane są lepsze od szacunków ekonomistów. Optymizm podtrzymuje fakt, że w porównaniu do pozostałych gospodarek UE Polska w dalszym...

Inflacja wyhamowała – najnowsze dane GUS

Wzrost cen usług wyniósł 6,5 proc., a towarów 2,3 proc. Z kolei w porównaniu z marcem br. kwietniowy poziom cen był o 0,1 proc....

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2020 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 12 maja 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2020 roku wyniosło 5331,47 zł (M.P. poz. 412)....

Osoby 50+ na rynku pracy – dane GUS

GUS przedstawił opracowanie danych dotyczących osób powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 roku. Obecnie zasoby pracy, które wchodzą na rynek pracy są...

Nastroje konsumentów coraz gorsze

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -36,4 i był o 37,7 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego...

Popularne

Najnowsze