Strona główna Tagi Interpretacje oświata

Tag: Interpretacje oświata

Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018...

Prawidłowe rozliczenie przychodów z działalności oświatowej wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018...

Catering w placówce oświatowej a zwolnienie z VAT usługi wydawania posiłków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r.,...

Kto płaci podatek w przypadku umowy zlecenia z dyrektorem i pracownikami szkoły?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017...

Opodatkowanie zajęć dodatkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017...

Czy świadczenie usług edukacyjnych może być zwolnione z VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017...

Czy pobieranie przez miasto opłat za pobyt w przedszkolach podlega VAT?

Czy pobieranie przez miasto opłat za pobyt w przedszkolach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z...

Dofinansowanie do przedszkola ze środków zakładowego funduszu socjalnego

Czy pracownik, którego dziecko uczęszcza do przedszkola uzyskuje z tego tytułu przychód, od którego Wnioskodawca - jako płatnik - powinien pobrać i odprowadzić zaliczkę...

VAT od półkolonii i kolonii dla dzieci

Czy opisane usługi organizowania półkolonii oraz kolonii dla dzieci na podstawie przepisów o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust....

Czy szkolna stołówka musi posiadać kasę rejestrującą?

Czy w tej sytuacji konieczne jest posiadanie przez Szkołę Podstawową kasy rejestracyjnej dla celów ewidencjonowania wszystkich świadczonych dla uczniów i nauczycieli usług stołówkowych, albo...

Popularne

Najnowsze