Strona główna Tagi Inwestycje

Tag: Inwestycje

Budownictwo: Roboty wykonane bez wymaganego pozwolenia na budowę

„Proszę o wskazanie możliwości obrony, przed wskazanymi w postanowieniu wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego kar, a są bardzo duże. Sprawa dotyczy zgłoszenia robót, nie przyjętych...

Budżet UE na rok 2020

Projekt budżetu UE na 2020 r. obejmuje dwie kwoty na każdy program, który ma być finansowany z budżetu – środki na zobowiązania i środki...

Przedstawiciele MEN wzięli udział w Projekcie OECD Edukacja 2030

Projekt OECD Edukacja 2030 ma rozwijać współpracę z krajami, liderami, sieciami szkół, nauczycielami, uczniami oraz partnerami społecznymi. Jego celem jest lepsze zobrazowanie i określenie...

Prawo zamówień publicznych i unieważnienie przetargu

„Złożyłem ofertę otrzymałem 100 pkt, konkurent złożył protest, anulowali wybór, złożyłem odwołanie nie odpowiedzieli, unieważnili postępowanie. Firma budowlana X. Oferta moja otrzymała 100 pkt...

Rząd kończy reformę polskich instytucji rozwojowych

Zgodnie z nowymi regulacjami polskie instytucje rozwojowe będą bardziej zintegrowane w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, co ma zapewnić lepszą obsługę obywateli, w tym...

Czy woda i ścieki podrożeją? Szykują się spore zmiany w Prawie wodnym

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowuje projekt nowelizacji ustawy – Prawo wodne i niektórych innych ustaw z dn. 05.10.2018 r., jednakże projekt ten jest...

W 2018 r. – mocny wzrost inwestycji przedsiębiorstw

Zrewidowane dane GUS o dynamice PKB oraz jego składowych w latach 2017-2018 potwierdzają rosnący potencjał inwestycyjny polskiej gospodarki. Po 4-proc. wzroście w 2017 r.,...

Perspektywy polskiej gospodarki

Z wyjątkiem Komisji Europejskiej, wszystkie instytucje w rewizjach swoich prognoz poprawiały ocenę kondycji naszej gospodarki. Najwyraźniej jest to widoczne w przypadku Banku Światowego, który...

Rada Ministrów przyjęła kolejny Krajowy Program Reform

Krajowy Program Reform (KPR) określa polityki i działania, które są konieczne dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” i realizacji zaleceń Rady Unii Europejskiej dla...

W drodze po wyższe emerytury

Dyskusja o likwidacji OFE koncentruje się na opłacie przekształceniowej. Niestety, istnieje też inna opłata, która powoduje, że prawdopodobnie to ZUS będzie korzystniejszym wyborem niż...

Popularne

Najnowsze