Strona główna Tagi Kwalifikacje zawodowe

Tag: kwalifikacje zawodowe

Edukacja: Kwalifikacyjne kursy zawodowe 2019

Co zmieni się w kształceniu ustawicznym od września 2019 roku? Wszystko o kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników...

Nowe zawody w szkołach branżowych od września tego roku

Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego zakłada zmiany w klasyfikacji i samym nazewnictwie zawodów. Od roku szkolnego 2019/2020 w szkołach zawodowych...

Więcej pieniędzy na kształcenie w potrzebnych zawodach

Jak wynika z rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej na 2019 rok, środki przeznaczone na oświatę osiągną wysokość 45 mld 907 mln 494 tys....

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 grudnia 2018 r. pod pozycją 2272 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 09.11.2018 r., w załączniku do...

Pracodawcy: rozliczenie urlopów szkoleniowych

„Pracownikowi przysługuje 21 dni urlopu szkoleniowego (pisanie pracy magisterskiej i obrona). Do jakiego czasu pracownik musi wykorzystać ten urlop? Czy jeśli nie wykorzysta tego...

Generacja NEET przyczyną włoskiego kryzysu

Chociaż działania obecnej włoskiej administracji zwiększają problemy gospodarcze Włoch, to kraj już od wielu lat pogrąża się w poważnych tarapatach. Idealnie obrazuje to statystyczny...

Doskonalenie zawodowe (część 8/22)

Nauczyciele: Doskonalenie zawodowe – zmiany od 01.01.2019 r. Z dniem 01.01.2019 r. na mocy przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawodawca wprowadził zmiany do art....

Pracownicy OHP oraz Centrum Informatyki Resortu Finansów – nowela przepisów płacowych

Z dniem 28 września br. wchodzą w życie zmiany w rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę...

Nowości w doradztwie zawodowym w szkołach i placówkach

Ujęcie doradztwa zawodowego jako procesu, który ma swój początek i koniec oraz pewne etapy; wskazanie treści programowych realizowanych podczas zajęć z doradcą; określenie warunków...

Rośnie liczba zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy pod warunkiem posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na wykonywanie...

Popularne

Najnowsze