Strona główna Tagi MEN

Tag: MEN

program Przestrzeń Przyjazna Szkoła

MEN zapowiada start programu „Przestrzeń Przyjaznej Szkoły”

Jego głównym założeniem jest eliminowanie barier, które pozwolą włączyć do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami. W tym celu jeszcze w tym roku 50 szkół...

MEN robi krok w przyszłość i proponuje mobilne legitymacje szkolne

Resort edukacji skierował do konsultacji propozycje zmian w niedawno wydanym ... (...) rozporządzeniu dotyczącym wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – zamierza wdrożyć innowacyjne...

Zmiany w pomocy psychologicznej w poradniach i placówkach oświatowych

Od początku września 2018 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych rozporządzenie MEN w sprawie...

Nowości w doradztwie zawodowym w szkołach i placówkach

Ujęcie doradztwa zawodowego jako procesu, który ma swój początek i koniec oraz pewne etapy; wskazanie treści programowych realizowanych podczas zajęć z doradcą; określenie warunków...

Nowości w oświacie – wrzesień 2018 rok

W 2019 roku o przyjęcie do tych szkół ubiegać się będą pierwsi absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ostatni absolwenci gimnazjum. Obawy związane z tzw....

MEN o reformie oświaty i edukacji

Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne...

RODO w szkołach

W piątek, 24 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak–Jomaa zaprezentowała poradnik dotyczący ochrony danych...

Usługi oświatowe nauczyciela

„Stowarzyszenie prowadzi niepubliczne przedszkole i otrzymuje dotacje 75% z urzędu gminy. Czy od początku września 2018 roku przedszkole, może zatrudnić z odpowiednim wykształceniem nauczycielkę...

Nowe zasady bezpieczeństwa w szkołach cz. 2

Oto jakie nowości znalazły się w projekcie tego aktu wykonawczego: W nawiązaniu do części 1, ponadto w projekcie znalazły się nowe regulacje dotyczące: obowiązku rejestrowania...

Nowe zasady bezpieczeństwa w szkołach cz. 1

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych został przekazany projekt nowego rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach....

Popularne

Najnowsze