Strona główna Tagi Ochrona danych osobowych

Tag: ochrona danych osobowych

Szkoły i poradnie: Przekazanie danych wrażliwych kuratorowi sądowemu

Zgodnie z art. 11 ustawy o ... (...) kuratorach sądowych zawodowy kurator sądowy obowiązany jest do: występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub...

RODO w oświacie: Dostosowanie wielu ważnych przepisów

Karta Nauczyciela, ustawa – Prawo oświatowe oraz ustawa o systemie oświaty – to trzy z ponad 160 aktów prawnych rangi ustawowej, do których zmiany...

RODO: polskie przepisy już w pełni dostosowane do rozporządzenia UE

Pakiet zmian uchwalony 21 lutego tego roku zmienia aż 162 polskie akty prawne. To efekt dwuletniego procesu legislacyjnego, intensywnej pracy Ministerstwa Cyfryzacji, uzgodnień międzyresortowych...

RODO w oświacie: Kontrola dotacji, a ochrona danych osobowych

Podstawę prawną do dokonywania kontroli pobrania i wykorzystania dotacji udzielanej publiczny i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom stanowi ... (...) art. 36 ustawy o finansowaniu zadań...

Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem?

Choć RODO obowiązuje już od kilku miesięcy, tak nadal problematyczne jest określenie podstaw przetwarzania danych osobowych. W niniejszym opracowaniu przygotowaliśmy konkretne wskazanie podstaw przetwarzania...

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego a RODO

OPP może zatem te dane przetwarzać np. po to, by np. podziękować darczyńcy w imieniu obdarowanego o ile podatnik wyraził zgodę na przekazanie jego danych organizacji....

Akta osobowe pracownika – podział na części oraz zasady przechowywania dokumentów

W związku z wejściem w życie – dnia 1 stycznia 2019 r. – nowego rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie...

Dokumentacja pracownicza – zakres przedmiotowy nowych regulacji

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy zawarte w nowym akcie wykonawczym, jakim jest rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018...

Numer PESEL niezbędny do wydania mLegitymacji

mLegitymacja już działa Dnia 20.10.2018 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z dn. 16.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków...

Szkoły: elektroniczne i mobilne legitymacje szkolne

Testy mLegitymacji dla uczniów Ministerstwo Cyfryzacji testuje, jak w szkolnej praktyce sprawdza się mLegitymacja, a resort edukacji przygotowuje przepisy, które umożliwią wdrożenie tego innowacyjnego rozwiązania...

Popularne

Najnowsze