Strona główna Tagi Ochrona danych osobowych

Tag: ochrona danych osobowych

Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem?

Choć RODO obowiązuje już od kilku miesięcy, tak nadal problematyczne jest określenie podstaw przetwarzania danych osobowych. W niniejszym opracowaniu przygotowaliśmy konkretne wskazanie podstaw przetwarzania...

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego a RODO

OPP może zatem te dane przetwarzać np. po to, by np. podziękować darczyńcy w imieniu obdarowanego o ile podatnik wyraził zgodę na przekazanie jego danych organizacji....

Akta osobowe pracownika – podział na części oraz zasady przechowywania dokumentów

W związku z wejściem w życie – dnia 1 stycznia 2019 r. – nowego rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie...

Dokumentacja pracownicza – zakres przedmiotowy nowych regulacji

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy zawarte w nowym akcie wykonawczym, jakim jest rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018...

Numer PESEL niezbędny do wydania mLegitymacji

mLegitymacja już działa Dnia 20.10.2018 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z dn. 16.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków...

Szkoły: elektroniczne i mobilne legitymacje szkolne

Testy mLegitymacji dla uczniów Ministerstwo Cyfryzacji testuje, jak w szkolnej praktyce sprawdza się mLegitymacja, a resort edukacji przygotowuje przepisy, które umożliwią wdrożenie tego innowacyjnego rozwiązania...

Kontrole monitoringu w szkołach już w listopadzie

W roku szkolnym 2018/2019 bierze w nim udział 335 placówek. Wraz z rozpoczęciem programu zapowiedziano kontrole monitoringu w szkołach. Inicjatorem akcji jest Urząd Ochrony Danych...

TK powinien anonimizować wyroki w Dzienniku Ustaw

Stanowisko RPO podziela Urząd Ochrony Danych Osobowych. Publikowane wyroki ze skarg konstytucyjnych nie powinny zawierać nazwisk wnioskodawców. Zdaniem UODO nie trzeba nawet zmieniać ustawy...

Ochrona danych osobowych w poradniach

IOD i RODO w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. „Prowadzę niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (NPPP) - forma placówka oświatowa niepubliczna. Zatrudniam 4 osoby na umowę zlecenie. Przetwarzamy dane...

Ochrona danych osobowych w szkole zaocznej

„Czy zgodny z RODO jest nakaz starosty o przesyłaniu w dniu zajęć w szkole zaocznej listy z podpisami słuchaczy?” Jest to zgodne z rozporządzeniem Parlamentu...

Popularne

Najnowsze