Strona główna Tagi Podatki

Tag: podatki

Samochód wynajmowany w celu dalszego podnajmu

„Klient prowadzi działalność polegającą na wynajmowaniu samochodów od firm i dalszym ich podnajmowaniu klientom indywidualnym lub firmom. W związku z tym, że auta te...

Lepsza ochrona przed nieuczciwymi firmami

Ustawa dla obywateli, biznesu i państwa Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary przewiduje pociąganie do odpowiedzialności karnej firm, które np.: przez...

Nowa stawka CIT dla wybranych podatników

Ustawa z dn. 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych...

Niższe limity podatkowe dla przedsiębiorców w 2019 roku

Z początkiem nowego roku zmieniły się kwoty następujących limitów przychodów: powodujących obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, nadających prawo do korzystania z przywilejów tzw. „małego podatnika”, ...

Podatki bez luk

Przepisy opierają się na globalnych standardach opracowanych przez OECD w 2015 r., dotyczących erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS), i powinny ułatwić zapobieganie...

Kwoty wolne od potrąceń w 2019 r.

Zgodnie z zapisem art. 871 § 1 k.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: wynagrodzenia minimalnego, po odliczeniu składek na...

Ulga termomodernizacyjna i program czyste powietrze

Czy ulga termomodernizacyjna obejmie wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych i czy każdy będzie mógł odliczyć ją w podatku PIT? Ulgę termomodernizacyjną, przypominającą dawną ulgę remontową, zawiera...

Wysokość kary porządkowej nakładanej na podatników w 2019 roku

Kwota kary porządkowej ogłoszona została w obwieszczeniu MF z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1...

Jak opodatkować przychód uzyskany z tytułu świadczenia usług dla spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z...

Uproszczenia w PIT od 2019 roku

Z wypełnionym przez KAS zeznaniem podatnik będzie mógł się zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego. Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można zweryfikować...

Popularne

Najnowsze