Strona główna Tagi Prawo pracy

Tag: Prawo pracy

Staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne lekarzy oraz specjalizacje pielęgniarek – zasady finansowania w 2020...

W roku 2020 staże podyplomowe lekarzy wraz z kosztem obsługi oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych będą finansowane ze środków Funduszu Pracy (FP). Odpowiednie zapisy...

Okresowe badania lekarskie – kiedy należy je przeprowadzać?

Obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich wynika z Kodeksu pracy. Częstotliwość przeprowadzania tych badań wskazana została w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej...

Świadectwo pracy – o czym należy pamiętać?

Obowiązek wydania świadectwa pracy dotyczy każdego pracownika, bez względu na podstawę oraz okres zatrudnienia. Kodeks pracy precyzyjnie wskazuje termin oraz miejsce wydania świadectwa pracy....

Orzekanie o uszczerbku na zdrowiu dla celów wypłaty jednorazowego odszkodowania wypadkowego – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. pod pozycją 233 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 17.01.2020 r., w załączniku do którego zawarto...

Odprawa pośmiertna – komu i w jakiej wysokości przysługuje?

Odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie w przypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności...

Aktywizacja bezrobotnych w 2020 roku

Szereg ułatwień w kwestiach organizacyjnych i formalnych dla podmiotów zatrudnienia socjalnego – wszystko po to, by mogły w większym stopniu koncentrować się na tym,...

Czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym – zmiany w wykazie

Z dniem 22 lutego br. wchodzą w życie zmiany w rozp. Ministra Zdrowia (MZ) z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych,...

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 lutego 2020 r. pod pozycją 164 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13.12.2019 r., w załączniku do...

Zatrudnienie socjalne – ogłoszono nową wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 lutego 2020 r. pod pozycją 176 opublikowano nowy jednolity tekst ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o...

Podstawowa opieka zdrowotna – aktualne regulacje

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 lutego 2020 r. pod pozycją 172 opublikowano nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 października 2017 r. o...

Popularne

Najnowsze