Strona główna Tagi Prawo pracy

Tag: Prawo pracy

Rada Rodziny

Do zadań Rady Rodziny należeć będzie m.in.: inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promowania kultury prorodzinnej oraz promocja tradycyjnej rodziny; opracowanie kierunków działań, których...

Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z ZFŚS wycieczki dla pracowników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019...

Przyczyny wypadków przy pracy

87,2% przyczyn wypadków przy pracy stanowiły te związane bezpośrednio lub pośrednio z organizacją pracy i kulturą bezpieczeństwa (w 2017 r. – 86,9%). Ponad połowę przyczyn...

Zwolnienie od pracy pracownika – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia czy bez?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracodawca jest obowiązany...

Wypadki przy pracy w 2018 roku

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że wypadkowi przy pracy najczęściej ulegają mężczyźni w wieku 30-39 lat pracujący w przetwórstwie przemysłowym, w sektorze prywatnym,...

Wypadki przy pracy w 2018 roku

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że wypadkowi przy pracy najczęściej ulegają mężczyźni w wieku 30-39 lat pracujący w przetwórstwie przemysłowym, w sektorze prywatnym,...

Przepisy płacowe dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2019 r. pod pozycją 2308 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 30.10.2019 r., w załączniku do którego został...

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 listopada 2019 r. pod pozycją 2325 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.11.2019 r., w załączniku do...

Pracownicy: Druga umowa o pracę i pensja taka sama jak przy umowie na czas...

„Pracuję jako kierowca ciężarówki od 3 miesięcy. Dostałem na początku umowę próbną na 3 miesiące, po upływie tej umowy dostałem umowę na takich samych...

Restrukturyzacja firmy i brak wypłat pracowniczych

„Mężowi kończy się zwolnienie chorobowe dziś, a firma jest teraz w restrukturyzacji. Ich szef nie wypłaca pieniędzy od maja, dopiero mąż dostał teraz z...

Popularne

Najnowsze