Strona główna Tagi Projekty aktów prawnych

Tag: projekty aktów prawnych

Wyższe wynagrodzenia nauczycieli od nowego roku szkolnego

Kwota ustalona jest w art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 2020 z dn. 14.02.2020 r. (Dz.U. poz. 571). Będzie to...

Awans zawodowy nauczycieli poza granicami kraju

Od 01.01.2021 r. nauczyciele szkół za granicą będą mogli przystępować do awansu zawodowego – i na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela – ubiegać się...

Będzie nowa Karta Nauczyciela. Znamy projekt ustawy

Zgodnie z zapowiedziami do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został we wtorek, 30 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela...

ZNP: Sukces dotyczący urlopów nauczycieli

Dnia 30 kwietnia wieczorem sejm przyjął naszą (ZNP) poprawkę zgłoszoną przez posłankę Lewicy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk wykreślającą szerokie uprawnienia ministra edukacji w zakresie urlopów i...

Godziny wychowawcze także dla klimatu

Dnia 08.04.2020 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia MEN z dn. 03.04.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla...

Czy wybory odbędą się w ogóle w maju 2020 roku?

Sejm uchwalił w poniedziałek 06.04.2020 r. ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Przepisy stanowią też,...

Notariusze będę nagrywać swoje czynności notarialne

W poniższej publikacji prezentujemy senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie. Senacka Komisja Ustawodawcza przedstawiła projekt ustawy o zmianie ustawy –...

Korespondencja cyfrowa: Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych. Jej celem jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz...

Edukacja: Wraca łacina do szkół – uzupełnienie podstawy programowej

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest projekt z dn. 07.02.2020 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum...

Nowelizacja przepisów prawa budowlanego

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane. Jej głównym celem jest  uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim...

Popularne

Najnowsze