Strona główna Tagi Rozporządzenie

Tag: Rozporządzenie

Rozp. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności...

Dz.U. 2018.2343 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo...

Edukacja: Kwalifikacyjne kursy zawodowe 2019

Co zmieni się w kształceniu ustawicznym od września 2019 roku? Wszystko o kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników...

Oświata: Zmiana przepisów od września 2019 roku

Do konsultacji międzyresortowych został skierowany w dniu 21 grudnia projekt nowego rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych....

Rozp. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (…), zgłoszeń...

Dz.U. 2018.2495 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych...

Rozp. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją...

Dz.U. 2018.2489 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć...

Rozp. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dz.U. 2018.2492 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz....

Rozp. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów...

Dz.U. 2018.2548 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu...

Rozp. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Dz.U. 2018.2519 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018...

Więcej pieniędzy na kształcenie w potrzebnych zawodach

Jak wynika z rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej na 2019 rok, środki przeznaczone na oświatę osiągną wysokość 45 mld 907 mln 494 tys....

Rozp. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych (…) oraz dla niepublicznych szkół artystycznych

Dz.U. 2018.2481 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne...

Popularne

Najnowsze