Strona główna Tagi Rozporządzenie

Tag: Rozporządzenie

Skarga konstytucyjna osoby, której wolności lub prawa zostały naruszone

„Jak można zaskarżyć rozporządzenie ministra? Na jakiej podstawie? Kto może to zrobić, czy każdy obywatel?” Zgodnie z ... (...) art. 188 Konstytucji RP - to Trybunał Konstytucyjny...

Czas pracy i urlop dla niepełnoetatowego pracownika

„Pracownik jest zatrudniony na 1/4 etatu od 2017 roku, przysługujący urlop 26 dni. Został zwolniony 31.05.2019 r. Jak należy sporządzać prawidłowo listę obecności dla...

Czy można skrócić lub odwołać lekcje w szkole w upały?

MEN wyjaśnia jednak, że zawieszenie zajęć jest możliwe, jeśli upały zagrażają zdrowiu uczniów. Jak czytamy w uzasadnieniu resortu edukacji, organ prowadzący szkołę oraz dyrektor odpowiadają...

Rozp. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

Dz.U. 2019.1090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

Dz.U. 2019.1087 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U....

Szkoły i poradnie: Przekazanie danych wrażliwych kuratorowi sądowemu

Zgodnie z art. 11 ustawy o ... (...) kuratorach sądowych zawodowy kurator sądowy obowiązany jest do: występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub...

Rozp. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U. 2018.2487 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego...

Dz.U. 2019.1075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne,...

Rozp. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Dz.U. 2019.1045 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 Na podstawie art....

Oświata: Nowe przepisy dotacyjne

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe: na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze...

Popularne

Najnowsze