Strona główna Tagi Rozporządzenie

Tag: Rozporządzenie

Rozp. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Dz.U. 2019.392 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich

Dz.U. 2019.302 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich Opracowano na podstawie:...

Nauczyciele: zmiana sposobu finansowania doradztwa metodycznego

Z dniem 01.01.2019 r. weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, będące realizacją art. 70a ust. 9 Karty Nauczyciela. Upoważnienie ustawowe,...

Rozp. w sprawie realizacji (…) programu „Posiłek w szkole i w domu”…

Dz.U. 2019.267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania...

Rozp. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych…

Dz.U. 2019.216 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku...

Rozp. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Dz.U. 2019.182 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Dz.U. 2019.136   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 136 Na podstawie...

Reforma oświaty: nowe zasady zakładania szkół i placówek oświatowych

Na podstawie art. 88 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe zostało wydane rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na...

Szkoły: kolejne propozycje zmian przepisów od września 2019 roku

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt z dn. 19.12.2018 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Jak wskazuje uzasadnienie do tego...

Rozp. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności...

Dz.U. 2018.2343 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo...

Popularne

Najnowsze