Strona główna Tagi Wynagrodzenie

Tag: wynagrodzenie

Wynagrodzenie w województwach w 2018 roku

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn. z dnia 21 listopada 2019 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2018 r. kształtowało...

Zwolnienie od pracy pracownika – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia czy bez?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracodawca jest obowiązany...

Przepisy płacowe dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2019 r. pod pozycją 2308 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 30.10.2019 r., w załączniku do którego został...

Potrącenia z wynagrodzenia i egzekucja należności

„Proszę o pomoc w wyliczeniu kwoty potrącenia komorniczego, jeżeli w listopadzie pracownik otrzymał zasiłek chorobowy za cały miesiąc w wysokości 2.161,80 zł brutto oraz...

Znamy już limit wpłat na IKZE w 2020 roku

Zgodnie z art. 13a ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1808)...

Restrukturyzacja firmy i brak wypłat pracowniczych

„Mężowi kończy się zwolnienie chorobowe dziś, a firma jest teraz w restrukturyzacji. Ich szef nie wypłaca pieniędzy od maja, dopiero mąż dostał teraz z...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w październiku br.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 r. nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca...

Od 01.12.2019 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010, ze zm.), minimalne...

Od 1 grudnia wyższe limity zarobków dla emerytów i rencistów

Przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2019 r. wyniosło 4931,59 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 92,35 zł. Oznacza to, że...

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 listopada 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kw. 2019 roku wyniosło 4931,59 zł. Podana kwota służy...

Popularne

Najnowsze