W propozycjach MEN wskazano m.in. na potrzebę opracowania różnych form materiałów i informacji pomocniczych, które pozwoliłyby na prowadzenie edukacji włączającej czy potrzebę systematycznego zbierania i upowszechniania danych, które wskazywałyby na to, co dobrze w tej edukacji funkcjonuje, a co wymaga poprawy. Resort wraca też uwagę na większe wsparcie dla dyrektorów szkół.

MEN wydało wstępne rekomendacje, teraz czeka na uwagi. Jak zaznacza resort edukacji – są to wyłącznie propozycje i wymagają one pogłębionej dyskusji i dalszych prac. Swoje uwagi można zgłaszać do 5 grudnia.

Ostateczna wersja rekomendacji po uwzględnieniu zgłoszonych uwag będzie dostępna w lutym 2019 roku.

Swoją opinię można przesłać na adres wlaczsie@men.gov.pl lub zamieścić za pośrednictwem strony www.men.gov.pl/wlaczsie

Marta Mandżak-Matusek

 

 

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się