„Czy w świadectwie pracy nauczyciela należy umieścić informację o udziale w strajku (okres 8 – 26 kwietnia 2019 r. – postulaty płacowe), jeżeli tak to, w którym punkcie dokumentu?”

Strajk jest ostatnim etapem procedury sporu zbiorowego, którego stronami jest dana międzyzakładowa lub zakładowa organizacja związkowa i pracodawca. Istotą strajku jest powstrzymywanie się pracowników od wykonywania pracy w dniu jego przeprowadzenia. Przede wszystkim powstrzymywanie się pracownika od pracy z uwagi na udział w strajku należy traktować tak, jak usprawiedliwioną nieobecność w pracy, nawet jeżeli strajkujący pracownik przebywa na terenie zakładu pracy.

Wobec powyższego uznać należy, że w świadectwie pracy nie wpisuje się informacji o strajku, ponieważ nie zamieszcza się w nim nieobecności usprawiedliwionych niepłatnych, ani nie jest to okres nieskładkowy, o czym w § 2 rozporządzenia MRPiPS w sprawie świadectwa pracy.

Paweł Nowak – prawnik

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy – Dz.U. z 2018 r. poz. 1289 z późn. zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się