Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowało pakiet ulg w spłacaniu pożyczek na rozwój i pożyczek na start z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. O co może wnioskować pożyczkobiorca?  wydłużenie karencji

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.