„Stowarzyszenie prowadzi szkołę podstawową, w której zatrudnia dyrektora na cały etat. Teraz otwiera przedszkole. Czy ten sam dyrektor zatrudniony przez stowarzyszenie może zostać dyrektorem również przedszkola? Jeśli tak, czy stowarzyszenie powinno zawrzeć dwie osobne umowy (ale wtedy będą to dwie umowy z tym samym pracownikiem i na bardzo podobny zakres czynności) i na każdej cały etat czy podzielić np. po 1/2 etatu? Czy może wystarczy, iż zostanie sporządzony aneks do już istniejącej umowy, że ta osoba zostaje również dyrektorem przedszkola? Zaznaczam iż przedszkole i szkoła to osobne placówki z osobnymi Regonami, ale nie mające osobnych nr NIP, które ma tylko stowarzyszenie. Dotychczas funkcjonowała tylko szkoła i funkcjonowała na tym samym NIP-ie co stowarzyszenie. Czy stanowisko kierownicze ze względu na swój charakter powinno być na cały etat? Czy może stowarzyszenie powinno zatrudnić inną osobę na dyrektora przedszkola?”

Charakter pracy dyrektora …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.