Uprawnienia wynikające z ustawy związkowej oraz przepisów wykonawczych Regulacje ustawy o związkach zawodowych i przepisy ww. rozp. gwarantują działaczom związkowym szereg uprawnień, w tym w szczególności prawo do zwolnienia od pracy lub urlopu bezpłatnego na czas pełnienia funkcji związkowej. Ponadto

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.