48758272 - feeling tired and stressed. frustrated young woman keeping eyes closed and massaging nose while sitting at her working place in office
„Proszę o ustalenie, czy nauczyciel zatrudniony od 01.09.2008 r może ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia? Nadmieniam, że będzie

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.