Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu jest związane z likwidacją Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. I choć termin ostatecznej likwidacji przypada na 27.04.2021 r., Instytut nie realizuje już żadnych świadczeń zdrowotnych.

Od 1 stycznia 2018 r. urlop dla poratowania zdrowia może zostać przyznany przez lekarza medycyny pracy, a nie – jak we wcześniejszych zapisach przez lekarza pierwszego kontaktu. Skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy wystawić może dyrektor szkoły.

Według zapisów w Karcie Nauczyciela, prawo do urlopu jest przyznawane wyłącznie w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: „choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę” albo też na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową (bez względu na wykonywaną pracę).

Wymiar urlopu nie może przekraczać jednorazowo roku. Nie zmieniły się także warunki jego przyznawania – skorzystać może z niego nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu 7 lat w szkole. Do tego okresu będzie się liczył także czas, w którym nauczyciel pracował w niepełnym wymiarze, jednak nie niższym niż 1/2 pensum.

Jeśli urlop będzie przyznany w wymiarze dłuższym niż 30 dni, to nauczyciel przed powrotem do pracy przejdzie obowiązkowe badania kontrolne, aby ustalić, czy jest zdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Nauczyciel może się odwołać od decyzji lekarza medycyny. W przypadku orzeczenia, które wydał uprawniony lekarz można odwołać się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a od orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy do jednego z trzech wskazanych instytutów medycyny pracy.

Dotychczas funkcjonowały poniższe trzy instytuty:

– Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi,
– Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
– Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Projekt nowelizacji zakłada, że z listy tej zostanie wykreślony Instytut w Sosnowcu, o którego likwidacji zdecydowano w październiku tego roku.

Agata Pąchalska

Źródło: pap.pl

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się