36629617 - happy young woman talking cell phone in front of colosseum in rome, italy
„Jak powinnam postąpić w następującym przypadku: nauczycielka zatrudniona 01.09.2014 r. na czas nieokreślony. Urodziła córkę dnia 02.01.2017 r. Od tego momentu do 21.05.2017 r. – urlop rodzicielski. Od 22.05.2017 r. do 31.12.2017 r. – urlop macierzyński. Od 01.01.2017 r. do

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.