48758272 - feeling tired and stressed. frustrated young woman keeping eyes closed and massaging nose while sitting at her working place in office

Jak obliczyć niewykorzystany urlop wypoczynkowy po urlopach rodzicielskich? Ile może wynosić urlop uzupełniający?

„Nauczycielka zatrudniona w szkole feryjnej od 01.09.2014 r. w dniu 02.01.2017 r. urodziła dziecko i od dnia 02.01.2017 r. do 21.05.2017 r. była na urlopie macierzyńskim, później od 22.05.2017 r. do 31.12.2017 r. była na urlopie rodzicielskim. Następnie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Po urlopie wychowawczym nie wraca do pracy. Co w związku z urlopem wypoczynkowym?. Czy powinnam naliczyć i wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Jeśli tak jak obliczyć i naliczyć w/w niewykorzystany urlop wypoczynkowy?”

Z pytania nie wynika jednoznacznie, czy stosunek pracy z nauczycielem uległ ostatecznie rozwiązaniu, po zakończeniu wykorzystywania najpierw urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego w dniu 31.08.2018 r. (na marginesie, ta data jeszcze nie nastąpiła) gdyż …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.