48758272 - feeling tired and stressed. frustrated young woman keeping eyes closed and massaging nose while sitting at her working place in office
Jak obliczyć niewykorzystany urlop wypoczynkowy po urlopach rodzicielskich? Ile może wynosić urlop uzupełniający? „Nauczycielka zatrudniona w szkole feryjnej od 01.09.2014 r. w dniu 02.01.2017 r. urodziła dziecko i od dnia 02.01.2017 r. do 21.05.2017 r. była na urlopie macierzyńskim, później

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.