„Stowarzyszenie prowadzi niepubliczne przedszkole i otrzymuje dotacje 75% z urzędu gminy. Czy od początku września 2018 roku przedszkole, może zatrudnić z odpowiednim wykształceniem nauczycielkę do przedszkola, która prowadzi działalność gospodarczą i może wystawić rachunek/fakturę za swoją pracę?

Od 1 września, czyli od kilku raptem dni, wszedł w życie art. 10a Karty Nauczyciela, zgodnie z którym w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Przepis ten nakazuje zatem nawiązanie umów o pracę z nauczycielami jednostek wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, czyli w:

  • publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
  • przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  • publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego;

Zatem wszelkie przedszkola prowadzone przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego (j.s.t.), zostały od 01.09.2018 r. objęte nakazem zatrudniania nauczycieli.

Pytanie zatem zachodzi, czy nakaz zatrudniania nauczycieli na podstawie umów o pracę ma charakter bezwzględny?

Aby to ustalić można odwołać się do uzasadnienia ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, bowiem to z niego wynika powód, dla którego ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do Karty Nauczyciela cytowanego art. 10a. Czytamy w tym uzasadnieniu, że …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się