Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2215 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.