Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1350 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1350 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Instytutem badawczym w rozumieniu ustawy jest państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.