Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1287 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949, poz. 2203; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1287

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.