Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2245 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949, poz. 2203; z 2018 r. poz. 2245 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2018

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.