Zgodnie z art. 93 ust. 1 u.s.o. wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej: świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.