O konieczności poprawy w kwestii nauczania muzyki w przedszkolach i szkołach przekonywali prelegenci w trakcie konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Muzyki i Tańca pt. „Powszechna edukacja muzyczna a kreatywność i innowacyjność społeczeństwa”.

Jak zgodnie stwierdzili eksperci, poziom edukacji muzycznej w polskich szkołach  i przedszkolach jest bardzo niski, a sytuacja z roku na rok jedynie się pogarsza. Brakuje nie tylko wykształconych w tym kierunku nauczycieli, ale przede wszystkim przeznaczonych ku temu godzin lekcyjnych. W pierwszym latach szkoły podstawowej w ogóle nie prowadzi się zajęć muzycznych.

Prelegenci zwracali uwagę na to, że słuchanie muzyki i gra na instrumentach muzycznych jest niezwykle ważnym czynnikiem wspierającym  rozwój intelektualny dzieci. Zostały także przytoczone wyniki badań, według których  zajęcia muzyczne przyczyniają się do rozwoju kluczowych partii mózgu, ilorazu inteligencji, kreatywności, usprawniania pamięci oraz do ogólnej sprawności ruchowej.

Zadbanie o edukację muzyczną w szkołach  i przedszkolach powinno być zatem  jednym z istotnych elementów edukacji w ogóle.

Agata Pąchalska

Źródło: PAP

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się