Najwcześniej rozpoczną je uczniowie już dziś – 14 stycznia. Niektórzy będą musieli poczekać do 24 lutego. Kiedy u Ciebie wypadają ferie zimowe? Sprawdź u nas.

Ponad milion czterysta tysięcy uczniów (1.403.913) z pięciu województw w poniedziałek rozpocznie ferie zimowe. Jako pierwsi, w dwóch ostatnich tygodniach stycznia (14-27.01.2019 r.) odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. W sumie w tym roku szkolnym w całym kraju wolne od zajęć szkolnych będzie miało ponad 4,6 mln uczniów (4.638.564) z 23.598 szkół dla dzieci i młodzieży.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach są ogłaszane przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii zimowych w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie. Jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe trwały w drugiej połowie stycznia, to wówczas w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Organizacja ferii w jednym terminie dla uczniów ze wszystkich województw powodowała wiele perturbacji komunikacyjnych i spore kłopoty w zakresie możliwości skorzystania z ośrodków wypoczynkowych i bazy turystycznej w chętnie odwiedzanych w okresie zimy województwach.

Na stronie wypoczynek.men.gov.pl znajduje się specjalnie utworzona baza wypoczynku prowadzona przez MEN. Obecnie znajduje się tam 3.978 zgłoszeń zatwierdzonych przez kuratorów oświaty. Na zatwierdzenie czekają kolejne 1.652. W czasie ferii zimowych za granicą organizatorzy do tej pory zgłosili 150 wypoczynków. Według stanu na 11 stycznia br., z wypoczynku wyjazdowego organizowanego w kraju skorzysta 86.456 uczniów, 64.438 przebywać będzie na półkoloniach w miejscu zamieszkania, a 455 uczniów wyjedzie za granicę.

Dzięki bazie wypoczynku w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania).

Przypominamy rodzicom i opiekunom, że Ministerstwo Edukacji Narodowej jak zawsze przed każdymi feriami, przygotowało specjalny poradnik dotyczący bezpiecznego wypoczynku, który jest dostępny na stronie internetowej resortu.

Terminy ferii 2019

14 stycznia – 27 stycznia

 • kujawsko-pomorskie
 • lubuskie
 • małopolskie
 • świętokrzyskie
 • wielkopolskie

21 stycznia – 3 lutego

 • podlaskie
 • warmińsko-mazurskie

28 stycznia – 10 lutego

 • dolnośląskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • zachodniopomorskie

11 lutego – 24 lutego

 • lubelskie
 • łódzkie
 • podkarpackie
 • pomorskie
 • śląskie

Na stronie internetowej MEN przygotowana jest także specjalna zakładka, o czym warto pamiętać przed feriami.

Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora, np. czy organizator dokonał zgłoszenia wypoczynku w kuratorium oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą. Organizatorzy mogą zgłaszać wypoczynek zimowy od października 2018 r.

Na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl  na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia także zgłaszanie uwag, które wpływają bezpośrednio na skrzynkę MEN. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom (komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej, państwowy/powiatowy Inspektor Sanitarny, Policja).

MEN rekomenduje, aby przy podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnej oferty wypoczynku kierować się jej edukacyjnym charakterem, np. zaplanowanymi wycieczkami, możliwością poznawania ciekawych miejsc, historii, a także perspektywą aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w grupie rówieśników.

Na etapie podpisywania umowy lub wpłacania zaliczki należy poprosić o okazanie potwierdzenia o zgłoszonym wypoczynku w bazie wypoczynku (organizator może samodzielnie wydrukować z bazy wypoczynku potwierdzenie).

Dla uzyskania pewności, że dziecko będzie przez czas nieobecności w domu pod dobrą opieką, należy m.in.:

 • skontaktować się z biurem podróży organizującym wybrane zimowisko lub obóz, wejść na jego stronę internetową i zapoznać się z opiniami o biurze na forach internetowych,
 • sprawdzić, poprzez ogólnopolski rejestr gov.pl czy biuro jest wpisane do rejestru działalności regulowanej,
 • sprawdzić czy organizator, w przypadku wypoczynku zagranicznego, zawarł umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku.

Poniżej publikujemy przydatne linki z wszelką informacją dla rodziców, uczniów i młodzieży

Przed wyjazdem na wypoczynek zagraniczny MEN zaleca:

 • organizatorom i rodzicom zapoznanie się z informacjami na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych o możliwości wystąpienia zagrożenia, związanego z pobytem na terenie danego kraju, a także o zasadach zachowania i postępowania w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia podczas pobytu za granicą.
 • organizatorom wypoczynku zimowego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).
 • wszystkim, którzy planują wyjazd skorzystanie z indywidualnej formy rejestracji swojego wyjazdu za granicę poprzez bezpłatny serwis „Odyseusz”, odyseusz.msz.gov.pl Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą. Można na niej znaleźć podstawowe informacje o kraju, do którego chcemy jechać. Dowiemy się m.in. czy potrzebujemy wizy, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców.

MSZ podróżnym oferuje bezpłatną aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Jest to darmowa aplikacja.

Warto odwiedzić również stronę bezpiecznienastoku.pl Powstała ona w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Można na niej znaleźć m.in. kodeks narciarski dla najmłodszych, użyteczne porady i wskazówki dotyczące aktywnego wypoczynku w górach.

Materiały do pobrania ze strony Bezpieczny Stok.

Poradniki i ważne informacje można znaleźć także na stronach m.in.:

Fajnie, bo zima trwa w najlepsze – biało i mroźno jest zwłaszcza w górach – gdzie mamy średnio już ponad śniegu, ale także w całej południowej i wschodniej części kraju oraz w centrum Polski. Jedynie dzieciaki i młodzież z Polski północnej i zachodniej czekają nadal na prawdziwą zimę.

Następne dni wolne dla uczniów wypadają dopiero pod koniec kwietnia. Będzie to wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc) i potrwa od 18 do 23 kwietnia 2019 r.

Źródło: men.gov.pl

oprac. m/ mos/

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się