„Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zatrudniony na podstawie mianowania, któremu powierzono funkcje dyrektora szkoły może zostać przeniesiony z urzędu na stanowisko nauczyciela-dyrektora do innej szkoły? Czy w tym przypadku nauczyciel musi wyrazić zgodę? Czy można przenieść nauczyciela w każdym czasie? Jak

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.