Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 KN stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. Przepis ten koresponduje z art. 229 § 4 k.p., stanowiącym, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.