W obecnym stanie prawnym warunki, zasady i tryb udzielania pomocy materialnej uczniom (słuchaczom, wychowankom) określa rozdział 8a ustawy o systemie oświaty (u.s.o.), natomiast źródła finansowania tych świadczeń – rozdział 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.). Warto zwrócić uwagę na

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.