Czasowe zawieszenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach zostało przeprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410). Zgodnie z § 3 rozporządzenia czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się