Jak wynika z rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej na 2019 rok, środki przeznaczone na oświatę osiągną wysokość 45 mld 907 mln 494 tys. zł.

To o 6,6 proc. więcej niż w 2018 roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w kwocie tej zostały uwzględnione podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

Pieniądze z subwencji będą przyznawane poszczególnym samorządom na podstawie tzw. algorytmu subwencji oświatowej, który opisany jest w załączniku do rozporządzenia w sprawie podziału subwencji.

Szczególną uwagę w kwestii przyznawania subwencji poświęcono szkolnictwu zawodowemu. Przy podziale środków dla szkół zawodowych uwzględniane będzie prognozowane zapotrzebowanie na rynku pracy na konkretne zawody. Ma w tym pomóc rozwiązanie wprowadzające dwie nowe wagi dla uczniów klas I kształcących się w zawodach o prognozowanym, zwiększonym zapotrzebowaniu.

Oprócz tego, zwiększono finansowanie dla uczniów kształcących się w zawodach kierowca mechanik lub technik transportu drogowego. W algorytmie na 2019 r. dostosowano sposób naliczania subwencji do kolejnych etapów wdrażania reformy edukacji.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się