Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dnia 19 listopada 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1176) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2019 r. wynosi 99,1%. W związku z tym podstawa wymiaru

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.