Program będzie realizowany w latach 2019–2023

Przewiduje on m.in. poprawę standardu funkcjonujących stołówek, doposażenie ich oraz uruchomienie nowych. W ramach programu będzie też zapewniony gorący posiłek ze stołówki dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. „Takie rozwiązanie daje większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania” – informuje MEN.

Na ten cel przewidziano 200 mln zł z budżetu państwa. Organy prowadzące szkoły otrzymają wsparcie w postaci dotacji celowej. Z kolei szkoły prowadzone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego otrzymają dofinansowanie. Aby program ruszył w danej placówce, trzeba będzie wnieść wkład wkład finansowy lub rzeczowy w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji zadania.

Program wejdzie w życie 01.01.2019 r. Przewiduje również wsparcie dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz o niskich dochodach.

Marta Mandżak-Matusek

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się