Szkoły samorządowe to jednostki budżetowe, które – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu j.s.t. To tzw. metoda finansowania brutto. Ustawodawca przewidział od niej jeden wyjątek, a

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.