W Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2019 r. pod pozycją 72 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 07.12.2018 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.