W Dzienniku Ustaw z dnia 5 listopada 2019 r. pod pozycją 2136 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.