„Umowa z pracownikiem ma zapis, że 80% wynagrodzenie to prawo autorskie. Pracownik w miesiącu 10/2018 chorował 15 dni roboczych i kalendarzowych. Proszę o wyliczenie wynagrodzenia za okres 10/2018 przy wymienionych założeniach, np. 5.600 prawo autorskie + 1.400 wynagrodzenie razem 7.000

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.