Od 01.01.2020 r. obowiązuje nowa tabela minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, będąca załącznikiem do rozporządzenia MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. W związku z podniesieniem płacy minimalnej w kraju, MEN zrewidowało poziom wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się