Zasady rozliczania dotacji gminnych i faktur na firmę, czy osobę fizyczną prowadzącą placówkę?

„Jestem osobą fizyczną, właścicielem i dyrektorem niepublicznego przedszkola, posiadam również firmę założoną na potrzeby przedszkola. Czy faktury za wydatki finansowane z dotacji mają być wystawione na dane osoby fizycznej (imię, nazwisko osoby prowadzącej, nazwa przedszkola, adres oraz regon bez NIP-u) czy na dane firmy (nazwa, adres, NIP firmy)? Czy wynagrodzenie za sprawowanie stanowiska dyrektora powinno być przelewane na konto osobiste osoby prowadzącej, dyrektora czy na konto firmy?”

Zgodnie z art. 38 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.

Zasady rozliczania dotacji powinny zatem znajdować się w uchwale rady gminy, podjętej na podstawie przywołanej regulacji.

Niemniej należy zauważyć, że zgodnie z art. 17 przywołanej ustawy, dotację otrzymuje niepubliczne przedszkole, zatem dotacja powinna trafiać na konto osoby prowadzącej przedszkole. Z pytania niestety trudno jest wywnioskować, jaki podmiot jest osobą prowadzącą, bowiem z jednej strony jest tu mowa o osobie fizycznej prowadzącej przedszkole, ale jednocześnie o firmie założonej na potrzeby przedszkola.

Jeżeli jednak uznać, że osobą prowadzącą jest osoba fizyczna, to wydatki otrzymywane z dotacji powinny być wystawione na dane osoby fizycznej prowadzącej przedszkole. Na tym koncie powinny się również znaleźć środki na wynagrodzenie.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U. z 2017 r. poz. 2203.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się