Nauczyciele podlegający przepisom rozporządzenia Powołane wyżej rozp. określa warunki wynagradzania: 1)   egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu: egzaminu w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, egzaminu maturalnego, egzaminu

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.