Nauczyciele podlegający przepisom rozporządzenia Powołane wyżej rozp. określa warunki wynagradzania: 1) egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu: egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny; 2) nauczycieli akademickich

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.