Najważniejszym aktem jest ustawa z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, ze zm.) – dalej jako „u.p.s.”. Natomiast szczegółowe kwestie dotyczące zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych uregulowane zostały w rozp. RM z dn.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.