„Pracownik jest zatrudniony od 7.01.2019 r. do 30.04.2019 r. na umowę na czas określony. W dniu 15.03.2019 r. miał wypadek przy pracy i otrzymał zwolnienie lekarskie do dnia 30.04.2019 r. – Czy pracodawca może z nim rozwiązać umowę z dniem

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.