Sposób postępowania określają wówczas przepisy rozdziału 4 rozp. MENiS z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.). Definicja terminu „wypadek” Przepisy

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.