48758272 - feeling tired and stressed. frustrated young woman keeping eyes closed and massaging nose while sitting at her working place in office

„Mamy nauczyciela (zatrudnionego na podstawie mianowania) przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia od 21.02.2018 r. do 20.02.2019 r. Na rok szkolny 2018/2019 dyrektor nie może zapewnić nauczycielowi pełnego etatu. Czy może mu wręczyć pismo ograniczające etat lub rozwiązujące stosunek pracy (zmiany organizacyjne), czy też nauczyciel musi rozwiązać umowę na swój wniosek? W jakim terminie dyrektor ma obowiązek poinformowania nauczyciela, skoro ten przebywa na urlopie do 20.02.2019 r.? Załóżmy, ze nauczyciel rozwiąże stosunek pracy, to z jakiego wymiaru będzie mu przysługiwała odprawa i ilu miesięczna oraz kiedy może (czy też powinien) to zrobić?”

Przepisy Karty Nauczyciela, a przepisy Kodeksu pracy

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy, czyli …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.