Kwota ustalona jest w art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 2020 z dn. 14.02.2020 r. (Dz.U. poz. 571). Będzie to skutkować wzrostem średniego wynagrodzenia nauczycieli, a co za tym idzie – zwiększeniem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. MEN skierowało do uzgodnień odpowiedni projekt nowelizacji rozp. MENiS z dn. 31.01.2005 r. w sprawie…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się