W wyniku reformy samorządowej ukończonej w 1999 r. państwo przekazało obowiązek prowadzenia szkół i placówek publicznych samorządom. Jednostki samorządowe poszczególnych szczebli są odpowiedzialne za realizację zadań oświatowych na swoim obszarze. W art. 4 ust. 28 u.p.o. ustawodawca definiuje zadania oświatowe

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.