W art. 4 pkt 28 u.p.o. ustawodawca definiuje zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego jako zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. W sposób szczegółowy zadania poszczególnych j.s.t. w dziedzinie oświaty określają przepisy u.p.o. oraz wydane na

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.