Pomoc materialna o charakterze socjalnym Zgodnie z art. 90f u.s.o. rada gminy ma obowiązek uchwalić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Regulamin taki stanowi akt prawa miejscowego i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.