„Czy w obecnym przypadku decyzji rządu i zamykania placówek edukacyjnych, prezes placówki prywatnej może wymusić na pracownikach przychodzenie do pracy w przedszkolu?” Zawieszenie działalności przedszkoli nastąpiło na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.